บุคลากรสำนักงาน

นางสาวบุษบา ช่วยพรหม
ครูธูรการ
เบอร์โทร : 090-167-0151

นายไพโรจน์ ปั้นนุ้ย
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 080-876-6725

พี่ติ๊ดตี่
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 089-4237873