ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้ความรู้ ธรรมะหรรษา พระอาจารย์บุญงาม วรธัมโม จากสำนักสงฆ์ราษฎร์บำรุงหนองผักบุ้ง (อ่าน 29) 22 ก.ค. 65
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 (อ่าน 31) 12 ก.ค. 65
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 30) 01 ก.ค. 65
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 27) 25 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 23) 25 มิ.ย. 65
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสถานักเรียน โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ระบบออนไลน์ (อ่าน 27) 25 มิ.ย. 65
กิจกรรมสุดสัปดาห์ วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี เรื่อง.การช่วยเหลือชีวิตเบื่องต้น CPR (อ่าน 33) 17 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 31) 16 มิ.ย. 65
กิจกรรมให้ความรู้กวดขันวินัยจราจรให้แก่นักเรียน วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 (อ่าน 30) 18 มี.ค. 65
ประกาศ!!! ตารางสอบปลายภาค (สอบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 24) 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมวิภาวดี เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 23) 06 มี.ค. 65
ประกาศ !!! กำหนดการส่งและรับใบงาน ครั้งที่ 3 (อ่าน 28) 30 ธ.ค. 64
การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564 แนะนำบุคลากร การบริหารงาน และอาคารสถานที่ของโรงเรียน (อ่าน 25) 29 ธ.ค. 64
ประกาศ !!! ตารางสอบกลางภาค ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 30) 28 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวิภาวดี เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 29) 12 ธ.ค. 64
ประกาศ !!! การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่ 3 (อ่าน 25) 09 ธ.ค. 64
เชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร รับฟังการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก (อ่าน 33) 03 ธ.ค. 64
ประกาศ การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และตารางเรียน (อ่าน 32) 15 พ.ย. 64
ประกาศ ! ขยายเวลาการเรียนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 29) 15 พ.ย. 64
ประกาศ ช่องทางการเข้าเรียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 30) 03 พ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนสำหรับเข้าเรียนชุนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 25) 31 ต.ค. 64
ประกาศ ช่องทางเลือกชุมนุมผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 30) 28 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ !!! ให้นักเรียนมารับใบงานและสมุด (อ่าน 36) 26 ต.ค. 64
ประกาศ !!! นักเรียนเข้าตรวจสอบผลการเรียน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 (อ่าน 24) 18 ต.ค. 64
ประกาศ !!! การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน (อ่าน 23) 05 ต.ค. 64
ประกาศ !!! เลื่อนวันเปิดภาคเรียนแบบปกติ (On Site) (อ่าน 30) 14 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อ่าน 781) 22 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1278) 14 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1538) 05 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 1712) 28 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 1524) 27 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2036) 07 มี.ค. 60
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1861) 29 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนมัธยมวิภาวดี (อ่าน 1871) 24 พ.ย. 59
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1681) 01 มิ.ย. 59
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 1479) 01 มิ.ย. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1294) 15 มี.ค. 59
สมุดโทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 1202) 05 ม.ค. 59
คำสั่งโครงการส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 1859) 31 ธ.ค. 58
โหลดเอกสารบันทึกการสอนแทนได้เลยครับ ครูอมรรัตน์ ฝากมา.. (อ่าน 1916) 23 ธ.ค. 58
กำหนดการวันพ่อ (อ่าน 1219) 03 ธ.ค. 58
คำสั่งวันพ่อ//2558 (อ่าน 1684) 01 ธ.ค. 58
แนวปฏิบัติการ การแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่ติด 0 ,ร,มส (อ่าน 1376) 23 พ.ย. 58
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2474) 20 พ.ย. 58
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 5323) 17 พ.ย. 58
คำสั่งวันศุกร์สุดสัปดาห์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1349) 09 พ.ย. 58
คำสั่งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1788) 05 พ.ย. 58
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้าง (อ่าน 1166) 03 พ.ย. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (การขอใช (อ่าน 1238) 28 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (การขอใบ (อ่าน 1165) 28 ก.ค. 58