ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ กระจ่างแจ้ง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ แก้วสุก
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย กล่อมเมือง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ชุมจุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ธันวาคม 2556-ปัจจุบัน